Skicka inbjudningsbrev, visumbehandling

Skicka inbjudningsbrev, visumbehandling

Vårt företag kan skicka en inbjudan till visum och andra frågor för att lösa formaliteterna i din resa till Kina.

Du kan välja typ av inbjudan till turist- eller affärsvisumsom kommer att lämna oförglömliga minnen från din resa till Kina.