HANDELSFÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT I PRINS

news (2)

I augusti ökade detaljhandeln för första gången i år i Kina.

I augusti ökade försäljningen av konsumtionsvaror i Kina för första gången 2020, vilket är den viktigaste indikatorn på konsumtionstillväxt, enligt uppgifter som publicerades den 15 september av Statens statistikbyrå för Kina.
Expert.ru
news (1)


Inläggstid: 02-02-2020