Gratis översättningstjänster

Gratis översättningstjänster

Professionell översättning på rätt nivå

Om du behöver en professionell agent, översättare i Kina, då är vårt företag redo att samarbeta med dig - vi har varit professionellt engagerade i byråverksamhet för våra kunder i Kina under lång tid.

Vi hjälper dig också.

Våra översättare som har egenskaperna:

● motståndskraft mot stress,
● kommunikationsförmåga,
● uppmärksamhet, förmåga att agera korrekt i icke-standardiserade situationer.

De har erfarenhet av oberoende arbete, framgångsrika förhandlingar och avslutade affärer. Tjänsten som tillhandahålls av vårt företag gör att du kan arbeta framgångsrikt med dina kinesiska partners, korrekt utarbeta dokument när du exporterar från Kina, köpa varor direkt från kinesiska tillverkare eller på kinesiska grossistmarknader.

Erfarna översättare

● Vi förser dig med en skriftlig översättning så att du inte oroar dig för kinesiska tecken!
● Samtidig översättning: Vi ger support i realtid i ditt arbete utomlands!